Egercsehi Iskola

Egercsehi Iskola

Rólunk

A településen óvodai nevelés és általános iskolai oktatás folyik, az Egercsehi,Bátor, Hevesaranyos és Szúcs Községek Önkormányzatai közoktatási intézményfenntartó mikrotérségi társulás keretén belül, amelynek Egercsehi a gesztortelepülése.

A mikrotérségi társuláshoz 3 óvoda és 2 általános iskola tartozik. A korábbi években alapfokú művészeti oktatás folyt az intézményben, azonban – tőlünk független okok miatt – ez jelenleg nem megoldott.

Az intézményben helyben foglalkoztatott gyógypedagógus látja el a sajátos nevelési igényű gyermekek és más szakértő által javasolt gyermekek fejlesztését. A korai fejlesztés és gondozás igénybevételére nincs szakembere az intézménynek, ezért ez a feladat ellátatlan. A nevelési tanácsadó Egerben működik, onnan járnak ki a gyermekeket vizsgálni. A vizsgálatok általános jelleggel (komplex iskolaérettségi vizsgálat, DIFER vizsgálat) és jelzés alapján történnek. Az intézményt utazó logopédus látja el. A gyógytestnevelés jelenleg ellátatlan az intézményben.

A gyermekjóléti szolgáltatás a Bélapátfalvai Kistérségen keresztül társulási formában működik. Az óvodával rendszeres a kapcsolattartása, heti egy alkalommal jár a intézménybe. Bölcsődei ellátás a kistelepüléseken eddig nem jelentkezett igényként, azonban ennek a lehetőségét a jövőben át kell gondolni.

A mikrotérségi társulás 2005. szeptemberében jött létre, 6 település 9 intézményével, Egercsehi székhellyel.

A társulásból 2007. évben kivált 2 település, 3 intézmény. Jelenleg Egercsehi, Szúcs, Bátor, és Hevesaranyos községek alkotják a mikrotérségi társulást. Bátor községnek nincs közoktatási intézménye, a feladat ellátási kötelezettségének tesz eleget azzal, hogy tagja a társulásnak.
Az általános iskolában a tanulók száma: 162 fő. Az általános iskola 1-4 évfolyamára járó tanulók száma: 64 fő, az 5-8 évfolyamára járó tanulók száma: 98 fő.  Az iskolában integráltan oktatott sajátos nevelési igényű tanulók száma 22 fő, ami az iskolában járók 13,6%. Egycsoportos napközi működik, ahová 30 fő alsó tagozatos tanuló jár.

Csengetési rend:

7:55 – 8:40
8:50 – 9:35
9:50 – 10:35
10:45 – 11:30
11:40 – 12:25
12:30 – 13:15

Posted on: 2018-02-09admin.iskolaegercsehi

Vélemény, hozzászólás?